Norlandia Förskolor Utkiken

Norlandia Förskolor Utkiken erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Utkiken ligger i området Tollare i Saltsjö Boo och erbjuder 125 förskoleplatser fördelade på 10 avdelningar. Förskolan är inrymd i en nybyggd och modern fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en stor gård med planteringar och utomhusleksaker där barnen vistas dagligen. I närområdet finns gott om naturområden som vi regelbundet besöker. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.