Våra öppettider

Utkiken har öppet enligt Nacka kommuns riktlinjer. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.